Meld jouw team aan voor de Kameleonrace 2023

zaterdag 8 juli a.s.

Deze inschrijving betreft de Kameleonrace 2023, welke wordt georganiseerd op zaterdag 8 juli aanstaande. De startlijst wordt enkele dagen voor de race gepubliceerd op Facebook en Instagram. Ook zit de lijst bij het tasje in als je je startnummer ophaalt.

Wij verzoeken je vriendelijk het inschrijfgeld van € 75 per boot zo spoedig mogelijk aan ons over te maken op rekeningnummer NL76RABO 0108 7331 65 t.n.v. St. de Kameleonrace o.v.v. deelname Kameleonrace 2023 en de sloepnaam.

Let op: de deelname is pas definitief als de betaling bij ons binnen is. Je ontvangt deze informatie ook na de aanmelding per e-mail.

Tot ziens/Oant Sjen op zaterdag 8 juli in Terherne.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Kameleonrace